JEB output Original source
// Decompiled by JEB v0.9.0 alpha

public static int[] eratosthenes(int arg12) {
  int v8 = 0;
  boolean[] v0 = new boolean[arg12 + 1];
  v0[0] = true;
  v0[1] = true;
  int v7 = ((int)Math.sqrt(((double)arg12)));
  int v3 = 2;
  while(v3 <= v7) {
    if(v0[v3] == false) {
      int v4 = v3 * v3;
      while(v4 <= arg12) {
        v0[v4] = true;
        v4 += v3;
      }

    }

    ++v3;
  }

  int v2 = 0;
  int v9 = v0.length;
  while(v8 < v9) {
    if(v0[v8] == false) {
      ++v2;
    }

    ++v8;
  }

  v4 = 0;
  int[] v6 = new int[v2];
  v3 = 0;
  while(v3 < v0.length) {
    if(v0[v3] == false) {
      v6[v4] = v3;
      ++v4;
    }

    ++v3;
  }

  return v6;
}
/**
 * Generate prime numbers using Eratosthenes' sieve.
 * @param n should be >= 2
 * @return an array of all primes below or equal than n
 */
public static int[] eratosthenes(int n) {
  boolean a[] = new boolean[n+1];
  a[0] = true;
  a[1] = true;
  
  int sqn = (int)Math.sqrt(n);
  for(int i = 2; i <= sqn; i++) {
    if(!a[i]) {
      int j = i*i;
      while(j <= n) {
        a[j] = true;
        j += i;
      }
    }
  }
  
  int cnt = 0;
  for(boolean b: a) {
    if(!b) {
      cnt++;
    }
  }
  
  int j = 0;
  int[] primes = new int[cnt];
  for(int i = 0; i < a.length; i++) {
    if(!a[i]) {
      primes[j++] = i;
    }
  }
  return primes;
}